Blog

Har du symptomer på stress?

Mange mennesker bliver sygemeldte på grund af stress eller mistrives i deres liv med symptomer på stress.

Stress er som udgangspunkt en positiv reaktion. Det er en biologisk reaktion, der hjælper os til at klare situationer, hvor vi har brug for at være ekstra effektive, opmærksomme og mestrer flere opgaver og udfordringer på en gang. Den positive stress opstår fx, når man har travlt og skal yde en ekstra indsats. Det kan godt føles udfordrende men vi føler os alligevel tilpas med situationen. Den positive stress er kortvarig, og stresshormonerne forsvinder ud af kroppen, så snart situationen er overstået.

Men når stressen bliver konstant eller længerevarende, så påvirke det os på negativ vis på grund af det høje og konstante indhold af stresshormoner i kroppen. Vi får svært ved at slappe af og geare ned, vi får tankemylder og kan blive triste og deprimerede. Det høje og konstante indhold af stresshormoner påvirker både hjernen, immunforsvaret, hukommelsen, koncentrationen og på sigt kan det være årsag til kroniske sygdomme og hjerte-karsygdomme.

Det, der kan belaste os, så vi føler os stresset, er meget individuelt og mangeartet. Det kan både være forhold på arbejdspladsen, i privatlivet og vores gamle tanke- og handlemønstre.

Det kan være fysiske forhold som fx støj. Eller konflikter, bekymringer, kedsomhed og skuffelser. Det kan også være frygten for ikke at slå til og frygten for andres meninger og afvisninger. Sygdom og smerter kan også være en stress faktor. Dødsfald i familien, skilsmisse, pensionering, arbejdsløshed, jobskifte og andet er også noget, der kan belaste os.

Jo flere af disse forhold der er til stede i vores liv, jo mere belastet er vi, og vi skal da være særligt opmærksomme på kroppens eventuelle stresssymptomer. Hvor mange udfordringer vi kan håndtere afhænger også af, hvor mange ressourcer vi har til rådighed. Er vi fx ved at blive skilt eller har vi problemer i familien, har vi mindre overskud til rådighed til at håndtere andre belastninger, som vi normalt ikke har problemer med at klare.

Listen med stress symptomer er meget lang:

Typiske symptomer er hjertebanken, hovedpine, svedeture og uro. Også ulyst, træthed, hukommelse- og koncentrationsbesvær og tristhed er typiske stress symptomer. Ofte er søvnløshed, irritabilitet, øget brug af stimulanser som fx kaffe, cigaretter og alkohol også et typisk tegn på at man føler sig belastet.

Lær dine symptomer at kende

Det er vigtigt at lære sine egne stresssymptomer at kende og forstå dem for at kunne gøre noget ved belastningen så tidligt som muligt. Hvis du har svært ved at slappe af og geare ned, og det kniber med at sove ordentligt om natten, har du sandsynligvis allerede været belastet gennem længere tid.

Nogle gange er det dog ikke helt så enkelt, så man lige kan pege på, hvad det er, der belaster en og hvad der skal til af ændringer.

Man kan mærke, at man ikke har det godt, man tænker mange tanker og har mange følelser, men kan alligevel ikke helt sætte fingeren på, hvad der er galt og hvad der skal til for at få det bedre. Det kan skyldes, at vi ofte er oppe imod helt ubevidste processer hos os, som derfor gør det svært for os selv at få øje på, hvad det er der belaster ,og derfor er det også svært at gøre noget ved det.

Det kan da være en god ide at tale med en professionel, der ved noget om stress og hvordan man håndtere det.

Mange af symptomer på stress kan skyldes andre helbredsmæssige forhold, så det er altid en god ide at starte med at tage en snak med sin læge.

Del denne artikel