Blog

#jegblevvoldtaget – bryd tabuet

Avisen Information kører i øjeblikket et tema, der hedder #jegblevvoldtaget, som et indlæg i voldtægtsdebatten. Kvinder sender deres beretninger ind, hvori de skriver om den/de voldtægter, de har været udsat for.

Historiernes omstændigheder er vidt forskellige, men de følelser som kvinderne beskriver at opleve, både i forbindelse med selv voldtægten og efterfølgende, er meget ens. Skyld og skam. Og masser af det. Følelsen af, at man selv har været ude om det og skammen over det, der er overgået en.

Det er tankevækkende, at mange af kvinderne, der skriver ind, har gået med deres historie i rigtig mange år. Selvom deres liv er gået videre, har de aldrig rigtig glemt oplevelsen eller følelserne. Mange fortæller, hvordan de i tiden efter skammede sig så meget, at de ikke ønskede at fortælle om oplevelsen til nogen end ikke til deres nærmeste. Mange har aldrig fortalt det til nogen og har båret oplevelsen i sig som en velbevaret hemmelighed. Indtil nu.

Når jeg læser historierne, er jeg ikke i tvivl om den lettelse, der er forbundet med (endelig) at kunne fortælle sin historie. At bryde tabuet og få sat fat sat ord på sine følelser og tanker omkring oplevelsen er første skridt til at heale sig selv. Tabuet er med til at fastholde os i følelsen af skyld og skam. Først når vi står ved, hvad vi har oplevet og vedkender os de svære følelser, kan vi opleve se oplevelsen i det rette perspektiv. Følelsen af skyld og skam kan fortage sig, og der kan blive plads til andre mere konstruktive følelser. Vi kan blive hele igen, og få det tilbage af os selv, som voldtægtsmanden tog fra os. Ingen oplever umærket en voldtægt.

Følelsen af skyld hænger sammen med oplevelsen af, ”at jeg har gjort noget forkert.” Mange bebrejder sig selv, at de ikke gjorde modstand eller råbte højt eller at de havde taget den korte kjole på eller drukket lidt for meget. Men det er aldrig din skyld, at du blev voldtaget – heller ikke selvom du ikke kæmpede eller råbte højt. For når vi oplever, at vi er i fare, bliver vores ”fornuft” så at sige sat ud af kraft, og vore krybdyrshjerne tager over. Her er der 2 reaktionsmuligheder – kæmp eller flygt og hvis ingen af de muligheder er tilstede – så frys eller spil død, som man siger. Med andre ord står du over for en overmand, vælger din hjerne det mest hensigtsmæssige, – at spille ”død”, nøjagtig lige som byttedyrene i dyreverden. Du kan ikke kæmpe imod, du er handlingslammet, kan ikke gøre noget eller sige noget, en strategi, som kan være det, der gør, at du overlever eller kommer igennem med færrest mulige men. Men det er ikke et valg, du bevidst kan træffe, det sker helt uden for din viljeskraft.

Følelsen af skam handler om dig som person og ikke om noget, du har gjort. Den handler om følelsen af, at man ikke er noget værd, ikke fortjener at leve, ikke har fortjent bedre, ikke at være et godt menneske eller være forkert. Det kan være voldsomme følelser og føles meget ødelæggende. Følelsen af skam er ofte meget svær at rumme, fordi den føles så destruktiv, det er min person, der er noget galt med – den kan være svært at være ved og tale om.

Hvis skaden er sket, og også du har en beretning om voldtægt, som du ikke har fået talt med nogen om, er tiden måske kommet til at bryde tabuet og få den del tilbage af dig, som blev taget fra dig.

Når du vælger hvem, du vil tale med, er det vigtigt, at det er en, du er helt tryg ved, og som er i stand til at lytte og være omsorgsfuld og forstående. Man kan være så sårbar, når følelserne af skyld og skam rammer en. Det kan være en god ide at tale med en professionel, der er i stand til at møde dig der, hvor du er, og som kan rumme og guide dig på den rigtige måde.

Ofte er det første skridt det sværeste at tage. Men det er også det vigtigste, det ,der gør forskellen.

Du er velkomme til at ringe til mig og få en snak om, hvad jeg kan tilbyde dig af hjælp.

Læs beretningerne i Information:

http://www.information.dk/mofo/det-fik-mig-til-foele-jeg-ikke-var-noget-vaerd?utm_source=Dagens+vigtigste+nyheder&utm_campaign=ab0b26cf32-&utm_medium=email&utm_term=0_2ccbb7fa83-ab0b26cf32-412334265

Del denne artikel