Blog

Gruppe for nyskilte

Når ægteskabet ender med skilsmisse, brister drømmene om fremtiden. Hvordan kommer du gennem en af livets største kriser og finder ny retning i dit liv?

Skilsmisse er en livskrise

Mange står tilbage efter en skilsmisse med et hav af følelser, som er svære at rumme og håndtere. Man kan have svært ved at finde sin nye vej, og ikke sjældent kan man føle sig isoleret og ensom, fordi omgivelserne kan have svært ved at forstå, hvordan man har det. Ofte følger der også dårlig kommunikation og mange konflikter i kølvandet på skilsmissen, som påvirker børn og slider på kræfterne hos en selv.

Kom videre med dit liv

Genkender du noget af dette, og har du brug for at finde dig selv og dine ressourcer, så du igen kan finde retningen i dit liv? Så kan denne lille gruppe med andre i samme situation være noget for dig. Der vil max være 6 deltagere.

Her er der plads til at tale om de svære følelser og sætte ord på tab, sorg, bekymringer og andet, der optager dig. Du vil få input og redskaber til at forstå dig selv bedre, og viden omkring relevante emner som fx konstruktiv håndtering af konflikter, bedre kommunikation og forholdet til børnene.

Det praktiske

Gruppen mødes 5 onsdage, hver anden uge, fra kl. 17.00 – 19.00.
Den 29/3, 12/4, 26/4, 10/4 og 24/4.

Prisen for hele forløbet er 2.000 kr., som betales inden første mødegang.
Max 6 deltagere.

Tilmelding sker ved at ringe til Anette Siff på 2281 5408 eller skrive til as@anettesiff.dk

Passer tidspunktet dig dårligt? Så kontakt mig gerne alligevel, da jeg løbende sætter nye grupper op.