Individuel terapi

Hvad kan psykoterapi hjælpe dig med?

Psykoterapi er kort sagt en måde, du kan lære mere om dig selv på, så du bliver bedre i stand til at mestre dit liv.


Det er en måde, du kan genfinde fodfæstet på, hvis livet pludselig udfordrer dig.

Det er en måde at finde vej på, hvis du kæmper med svære ting i dit parforhold, lavt selvværd, stress, udbrændthed, forkerthed eller angst.

Det er også gavnligt, når du blot ønsker at kende og forstå dig selv endnu bedre.


I løbet af terapien vil du typisk opleve, at det, der tidligere føltes svært og uigennemskueligt, er blevet mere klart og lettere at håndtere. Dit selvværd vokser, og følelsen af "forkerthed" bliver mindre. Det gør det lettere at være dig og at vælge det, som er rigtigt for dig, og som giver dig mest tilfredshed og glæde. Større selvindsigt gør det også muligt at bryde uhensigtsmæssige mønstre og håndtere svære forhold og situationer på nye måder.


Terapien foregår altid som et samarbejde mellem dig og mig.

Du er den, der kender dig selv bedst og ved, hvad du ønsker dig af terapien.

Jeg kan hjælpe dig med øge din opmærksomhed på dig selv og din måde at være i verden på. Jeg kan hjælpe dig med at hele gamle sår og traumer og opdage og udtrykke dine behov og følelser på en hensigtsmæssig måde.


Mit udgangspunkt er hele dig, dine tanker, dine følelser og dine kropslige sansninger/oplevelser. Jeg har fokus på din kontakt til dig selv og din kontakt til din omverden og evne til at være til stede i nuet.


Terapisessionen kan foregå online.


Problemstillingerne i individuel terapi kan være forskellige, og det er derfor også forskelligt, hvordan terapien former sig. Nogle gange er nogle enkelte samtaler tilstrækkelig, andre gange skal der lidt flere til.


Her er eksempler på emner,  jeg ofte møder i min klinik :

  • Problemer i forhold til partner, familie, arbejdsplads
  • Stress
  • Følelser af tristhed, utilfredshed eller meningsløshed
  • Lavt selværd
  • Sorg
  • Livsforandrende begivenheder som fx skilsmisse, sygdom, graviditet o.a.

Anette Siff Eskildsen

Psykoterapeut MPF
Kontakt:


Adresse

Lappen 24, 3000 Helsingør

Email:

as@anettesiff.dk

Tlf:

22 81 54 08